รถบัสให้เช่า 13.80 M. 51 seat(ที่นั่ง)

13-80-full-blur_resize

รถบัสให้เช่า 13.80 ใหม่ของ บริษัทสวีทรานส์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 51ที่นั่ง

Hi there!! As we mentioned that a lot more new buses are coming, here is our new 13.80-meter bus. In general, buses that normally fit approximately 50 pax in Thailand is double-deck buses. But this is different!! This is a single-deck bus which is longer that normal buses in Thailand.

With this long bus, you can reduce number of the bus for your trip, especially reduce cost of your trip.

For more information, please contact us at varisra.c@swe-trans.com.

2 thoughts on “รถบัสให้เช่า 13.80 M. 51 seat(ที่นั่ง)

  1. อยากทราบว่าบริษัทสวีทรานต์รับสมัครพนง.ขับรถบัสใหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.